Úvod

certifikat_webbonita_web
Spoločnosť IHF Consulting poskytuje komplexné služby v oblasti poisťovníctva a bankovníctva  od roku 2006. V spolupráci so sieťou obchodných zástupcov Vám pomôže pri výbere a realizácii poistenia, stavebného sporenia a ostatných ponúkaných produktov.
 

IHF Consulting patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike. Spoločnosť splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu a preto patrí do skupiny 4,9% slovenských firiem, ktoré získali certifikáciu AAA – najvyššie ratingové hodnotenie. Hodnotenie realizovala spoločnosť Bisnode, partnermi hodnotenia sú Slovenská obchodná komora a Hospodárske noviny.

 

Spoločnosť IHF Consulting bola za ekonomické výsledky vyhodnotená ako BONITNÝ PODNIK. Na základe tohto hodnotenia bola spoločnosti v hodnotiacom informačnom systéme Národného informačného strediska Slovenskej republiky udelená Pečať bonity, ktorú získalo z 224 000 hodnotených komerčných subjektov slovenskej ekonomiky len 1,2% podnikov.